Skip to main content

Advertisement

Table 1 RUMiC: spatial coverage

From: The RUMiC longitudinal survey: fostering research on labor markets in China

  RHS UHS MHS
Spatial unit Villages City City
Coverage (provinces/cities) Anhui Anyang Leshan Bengbu Luoyang
Chongqing Bengbu Luoyang Chengdu Nanjing
Guangdong Chengdu Mianyang Chongqing Ningbo
Hebei Chongqing Nanjing Dongguan Shanghai
Henan Dongguan Ningbo Guangzhou Shenzhen
Hubei Guangzhou Shanghai Hangzhou Wuhan
Jiangsu Hangzhou Shenzen Hefei Wuxi
Sichuan Hefei Wuhan   Zhengzhou
Zhejiang Jiande Wuxi   
    Zhengzhou   
  1. Source: RUMiC Wave 1 and 2.