Skip to main content

Table 3 GNI per capita in the BEEPS countries

From: Labor reallocation and firm growth: benchmarking transition countries against mature market economies

Country GNI per capita 1999, Atlas method, current USD GNI per capita 2004, Atlas method, current USD Rank in 1999 Rank in 2004 Change, 1999-2004
Tajikistan 280 280 LI LI  
Kyrgyz Republic 300 400 LI LI  
Vietnam 370 550 LI LI  
Moldova 410 710 LI LI  
Azerbaijan 460 950 LI LMI
Armenia 490 1120 LI LMI
Georgia 620 1040 LI LMI
Turkmenistan 670 1340 LI LMI
Uzbekistan 720 460 LI LI  
Ukraine 840 1260 LMI LMI  
Albania 930 2080 LMI LMI  
Bosnia & Herzegovina 1210 2040 LMI LMI  
Kazakhstan 1250 2260 LMI LMI  
Bulgaria 1410 2740 LMI LMI  
Romania 1470 2920 LMI LMI  
Macedonia, FYR 1660 2350 LMI LMI  
Russian Federation 2250 3410 LMI UMI
Latvia 2430 5460 LMI UMI
Belarus 2620 2120 LMI LMI  
Lithuania 2640 5740 LMI UMI
Turkey 2900 3750 LMI UMI
Estonia 3400 7010 UMI UMI  
Slovak Republic 3770 6480 UMI UMI  
Poland 4070 6090 UMI UMI  
Croatia 4530 6590 UMI UMI  
Hungary 4640 8270 UMI UMI  
Czech Republic 5020 9150 UMI UMI  
Korea, Rep. 8490 13980 UMI HI
Slovenia 10000 14810 HI HI  
Portugal 11030 14350 HI HI  
Greece 12110 16610 HI HI  
Spain 14800 21210 HI HI  
Ireland 21470 34280 HI HI  
Germany 25620 30120 HI HI  
Serbia & Montenegro n/a 2620 LMI LMI  
  1. Note: data from the World Bank. LI stands for low-income countries with GNI per capita less than 826 (755 in 1999), LMI stands for lower middle income countries with GNI per capita more than 826 (755 in 1999) but less than 3,256 (2,995 in 1999), UMI stands for upper middle-income economies with GNI per capita more than 3,256 (2,995 in 1999), but less than 10066 (9266 in 1999), and HI denote high income economies with GNI per capita more than 10,066 (9,266 in 1999).